Trường Dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu nâng cao chất lượng giáo dục

                                                             

                                                    Thầy giáo Lâm Thanh Nhã, dân tộc Khmer, cựu học sinh của trường dạy học sinh cách sử dụng nhạc cụ đặc trưng 

của đồng bào dân tộc Khmer.

                         Số học sinh khá giỏi trong các năm học gần đây ngày một tăng; tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp luôn đạt 100%; học sinh đỗ đại học, cao đẳng đạt trên 80%; nhiều học                                sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp

                                                                      

Giờ thực hành môn Tin học của học sinh lớp 10C2, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu.


 Giáo viên giảng bài môn Sinh học cho học sinh lớp 10. 

Giáo viên hướng dẫn học sinh lớp 10 tập viết chữ Khmer.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu được đầu tư xây dựng khang trang. 

Tác giả: Dân tộc miền núi
Nguồn:https://dantocmiennui.vn/truong-dan-toc-noi-tru-tinh-bac-lieu-nang-cao-chat-luong-giao-duc/119981.html Copy link
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều