Ban lãnh đạo
 • Lê Phú Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Ủy viên
  • Email:
   phuquoc.ipebl@gmail.com
 • Trần Văn Chúng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Email:
   tranvanchunggiarai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

 • Lâm Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Email:
   lamvanhung.dtnt1969@gmail.com