Ban lãnh đạo
 • Lâm Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Email:
   lamvanhung.dtnt1969@gmail.com
 • Trần Văn Chúng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Email:
   tranvanchunggiarai@gmail.com